Kulturformidling

På denne siden vil jeg markedsføre god kulturformidling - både egne og andres. I oversikten under ser du hva jeg skriver om:

  1. Musikalske foredrag om berømte nordmenn
  2. Saga Oseberg
  3. Domkirkefestivalen
  4. Tønsberg middelalderfestival
  5. Sagafestivalen
  6. Nordens eneste pilegrimskontor

1. Musikalske foredrag om

berømte nordmenn

 

Siden 2009 har jeg skrevet fem musikalske foredrag om berømte nordmenn.
Det startet med 200-års jubileet for Svend Foyns fødsel i 2009, fortsatte med 100 års-jubileet for Bjørnstjerne Bjørnsons død i 2010, deretter 100 års-jubileet for Roald Amundsens sydpolferd i 2011 og høsten 2012 kom et program om Peter Christen Asbjørnsen (1812-2012). Våren 2014 skrev jeg et foredrag om Edvard Munch, og satte tekst og melodi til 10 av hans malerier.

Jeg skriver melodier og tekster selv. Med disse foredragene ønsker jeg å formidle historie gjennom sang og musikk.


Ønsker du å høre mer om dette så bare ta kontakt.

 

Svend Foyn – et eventyrlig liv i ord og toner
Svend Foyn 200 år (1809-2009)


Bilder fra foredrag i Mariakapellet i Tønsberg høsten 2009.

Bjørnstjerne Bjørnson (1910-2010)
-       hans liv i ord og toner


Roald Amundsen (1911-2011)
-       oppdaget Sørpolen for hundre år siden


Peter Christen Asbjørnsen (1812 - 2012)
- Et eventyrlig liv


Edvard Munch (1863-1944)
Stjerneklart - Sanger til Munchs bilder

2. Saga Oseberg

 

Saga Oseberg er en kopi i full skala av Osebergskipet fra Tønsberg i Vestfold, bygd 2011-2012 av Stiftelsen Nytt Osebergskip. Byggeplassen var utenfor Oseberg kulturhus i Tønsberg. Byggingen foregikk, så langt det var praktisk mulig, med de materialer og håndverksteknikker som ble brukt da originalskipet ble bygd i år 820. Byggingen av skipet er basert på de nyeste oppmålinger og tolkinger av originalskipet. Det nye Osebergskipet skal bidra til gjøre Vestfold til et nordisk sentrum for formidling av vikingtiden, og det skal brukes til forskning om vikingskipene.

Stiftelsen Nytt Osebergskip er basert på økonomisk støtte fra en lang rekke myndigheter, institusjoner, firmaer og privatpersoner. Faglig bygger man blant annet på den erfaring Vikingskipsmuseet i Roskilde har fått ved bygging og forvaltning av flere kopier av vikingskip.

Kjølen ble strukket i 2011, og er hugget av et 150 år gammelt eiketre som ble felt på Jarlsberg hovedgård i 2010. Bordgangene ble hugd av eikestokker fra Danmark. Seilet på 90 kvadratmeter ble vevd i Tønsberg av ull fra utgangarsau fra Vestfold. Et spesielt trekk ved vikingskipene er at bandene (spantene) ikke er spikret fast, men er surret fast til bordgangene med lærreip i gjennomhullede klamper. Lærreipene lages av hvalbarder. Bandene lages av sjølvokst kroktømmer.

Kopien av Osebergskipet ble sjøsatt 20. juni 2012, og døpt «Saga Oseberg». Kong Harald og dronning Sonja var til stede ved sjøsettingen.


Planlegger bygging av nytt vikingskip:


Allerede før ”Saga Oseberg” er ferdig testet ut er Stiftelsen Nytt Osebergskip i gang med å planlegge et nytt prosjekt. Denne gang er det Klåstadskipet det gjelder!

Klåstadskipet er det tredje vikingskipet fra Vestfold, og det eneste som i dag befinner seg i fylket. Det står utstilt på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg, etter at det ble rekonstruert av Arne Emil Christensen tidlig på 1970-tallet. Christensen ble senere samlingsansvarlig på Vikingskipshuset i Oslo.

Forliste for 1000 år siden

Klåstadskipet skiller seg fra de øvrige norske skipsfunnene ved at det ikke er et gravskip, men forliste rundt år 1000 i Klåstadkilen i søndre Vestfold. Det var lastet med brynestein fra Eidsborg i Telemark. Brynestein var en viktig norsk eksportartikkel gjennom mange hundre år.

Klåstadskipet sank ned i slam og leire, og det meste av den ene skipssiden er bevart. Dermed er det mulig å lage en troverdig kopi. Skipet har etter alt å dømme vært en av vikingtidens ”hverdagsslitere”, altså bygget for frakt. Det gjør det spesielt interessant. Av størrelse har det vært omtent som Oseberg og Gokstad, 20-22 meter langt og cirka 4,5 meter bredt. Skroget er i hovedsak bygget av eiketømmer, mens de øvre bordgangene er av furu og toppspantene av bøk.

Åpen byggeprosess

I følge daglig leder Geir Røvik i Stiftelsen Nytt Osebergskip er det meningen å bygge også Klåstadskipet manuelt.

- Etter byggingen av ”Saga Oseberg” har vi nå kompetansen, både blant ansatte og frivillige. Å bygge en kopi av Klåstadskipet gjør oss i stand til å opprettholde og videreutvikle denne kompetansen, sier Røvik. Han legger til at kostnadene for å bygge Klåstad vil avhenge av hvor stor dugnadsinnsatsen blir. Det er heller ikke noe poeng å bli fort ferdig med byggingen, erfaringene har vist at det er selve prosessen på byggeplassen som fascinerer.

Styreleder Einar Chr. Erlingsen understreker at stiftelsen foreløpig ikke har finansiert byggingen:

- Men vi mener jo at vi gjennom ”Saga Oseberg” har bevist at selv det ”umulige” er mulig når alle gode krefter trekker sammen. Vi er imidlertid helt avhengige av at også det offentlige kommer på banen med en grunnfinansiering. Da kan vi til gjengjeld love at vi også denne gangen skal gi et solid bidrag til å utvikle vikingfylket Vestfold videre, sier Erlingsen.

 

3. Domkirkefestivalen

 

www.domkirkefestivalen.no

Desember er årets mørkeste måned. Da tenner vi lys. Vi går inn i oss selv, og inn i kirkerommet, for å lytte etter tonene fra den uendelige himmelen over oss. Det er tid for Domkirkefestivalen. Vinterfestivalen i hjertet av Vestfold.


Festivalen aserer seg på regionens egne, gode krefter i samspill med kjære og kjente nasjonalt etablerte artister. Mange av dem kommer år etter år tilbake til Tønsberg domkirke. Og Domkirkens praktfulle orgel lar seg høre i mange av konsertene. Festivalen spenner over et vidt spekter av musikalske stilarter, og her er noe for alle aldersgrupper.

I vår tid er det blitt slik, paradoksalt nok, at alle julekonsertene er holdt når selve høytiden innledes julaften. Men da overtar julens tallrike gudstjenester, og vi bærer adventstidens konsertopplevelser med oss som en god forberedelse. Det kommer godt med, for høytiden er lang: fra julaften til festen for de hellige tre konger, helt til «20de dags Knut feier julen ut».

I dette lys vil vi igjen oppleve hva Domkirkefestivalen er: Tønsberg i kanefart mot stallen og krybben.


4. Tønsberg middelalderfestival

 

www.tonsbergmiddelalderfestival.no

 

Middelalderfestivalen er en folkefest, en iscenesatt tidsreise tilbake til byens storhetstid på 1200-tallet.

På festivalarenaen under Slottsfjellet gjenoppstår en levende middelalderby med en vrimmel av håndverkere og kremmere, kroer med tidens mat og drikke og riddere i fartsfylt kamp til hest. Her er lek og fysiske utfoldelse, lyder, lukter og farger - et fyrverkeri for sansene fra morgen til midnatt.

Tønsberg Middelalderfestival er landets største middelalderfestival med ca 10.000 besøkende. I 2012 ble festivalen gjennomført for 10.gang. Nasjonalt og Internasjonalt har festivalen allerede et godt omdømme og kan plukke på øverste hylle blant aktører og utøvere.

 

5. Sagafestivalen

 

Sagafestivalen er en litteraturfestival med fokus på historiske romaner og historisk faglitteratur innenfor tidsperioden 500-1500 e. Kr.


Sagafestivalen er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører med interesse for litteratur og historisk formidling i Tønsberg og Vestfold.
Samarbeidspartnerne er bl.a. Stiftelsen nytt Osebergskip, Norli Libris, Vestfold fylkeskommune og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.


Festivalen skal huses av Slottsfjellmuseet i deres nye og utvidede lokaler knyttet opp mot Slottsfjellet i Tønsberg. Den blir gående parallelt med Tønsberg Middelalderfestival som arrangeres på Slottsfjellet, og museets områder på Tallak.


Dette er en nisjefestival med fokus på historisk skjønn- og faglitteratur. Målgruppen er alle med interesse for historie, og formålet er å sette et sterkere fokus på historisk litteraturen, og skape engasjement og interesse for denne.
Festivalen skal ikke bare presentere litteratur, men også gi rom for diskusjon og debatt i etterpåklokskapens lys. For de fleste av oss er litteratur innfallsvinkel til historien, og derfor ser vi viktigheten av å la leseren treffe forfatteren for å skape enda større engasjement. Og kanskje la noen få møte historien for første gang.


Sagaprisen deles ut for første gang. Prisen går til en eller flere forfattere som har skrevet skjønnlitteratur eller faglitteratur som omhandler tidsperioden 500-1500 e. Kr.

 

6. Nordens eneste pilegrimskontor

 

Et av mine største forbilder, Eivind Luthen, driver Nordens eneste pilegrimskontor. Han er et forbilde fordi han drømmer, tror og realiserer de viktigste drømmene han har. Uten slike forbilder hadde verden stått bom stille. Ta kontakt med Eivind hvis du også drømmer: om en pilegrimsreise!