Rundkirkens Venner

BLI MEDLEM!


www.rundkirken.no

Murene på rundkirken (bygd ca. 1190) i Tønsberg er fint restaurert, men fortidsminnet preges av "tornerosesøvn". Ruinen har liten plass i byens identitet.

Litt om rundkirken: Den er en kopi av verdens viktigste kirke; Den
hellige gravs kirke i Jerusalem
. Rundkirkene fungerte også som fyrste-,
grav- og dåpskirke. Rundkirken viser både til Jerusalem og til Olavs
grav i Trondheim. Symbolsk byr den på interessant middelaldertenkning.
Den viser blant annet til korstog- og pilegrimsferd-tanken.

Rundkirken er den eneste i landet og hører til en europeisk
arkitekturtradisjon som knyttes til viktige åndelige/politiske strømninger.
Det finnes et beskjedent antall rundkirker i Sverige og Danmark og ellers i Europa.
Rundkirken i Tønsberg var den største i Norden og har trolig vært
en viktig attraksjon. Kirken har hatt en stor kulturell og åndelig betydning.
Det er på høy tid å "gjøre noe" med denne unike ruinen. Vi bør skape et
levende miljø rundt den, gjøre "verden" kjent med at vi har en av Norges
mest "spennende" kirkeruiner. Kanskje vi kan lære av Hamar som reiste et glasshus over katedralruinene? Det har medført at Hamar har fått et landemerke, og det har styrket byens identitet (og gitt økende turistbesøk).

Tønsberg har lite igjen av sin middelalderhistorie i byens sentrum, og desto større grunn til å ta vare på det vesle som finnes. La oss gjenskape og synliggjøre denne unike rundkirken. Da får middelalderbyen Tønsberg sitt verdige monument, og en sentral historisk referanse kommer på plass.
Vi inviterer alle gode krefter som kan tenke seg å gjøre noe aktivt for rundkirken, for byhistorien og for de som kommer etter oss.

Konkrete oppgaver:
1) Samle inn midler til å lage en bronsemodell.
2) Visjonære arkitekturplaner/tegninger for rundkirken.
3) Gjenreise rundkirken.Bildetekst: Ruinen av Olavskirken, Nordens største rundkirke, premonstraenserklosterets kirke i middelalderens Tønsberg
(Foto: Runar Tveiten)